V čem spočívá
prediabetes
Prediabetes je předstupeň diabetu 2. typu. Osoby ve stádiu prediabetu
MAJÍ ZVÝŠENOU HLADINU GLUKÓZY,
protože jejich buňky obvykle dostatečně nereagují na působení inzulínu. 

 

 

Tento úkaz se nazývá „inzulínová rezistence“. Hladina glukózy v krvi však ještě není tak vysoká a schopnost organismu se úspěšně vypořádat s příjmem sacharidů ještě není natolik porušená na to, abychom mohli hovořit o diabetu 2. typu, i když již došlo k narušení rovnováhy mezi krevní hladinou glukózy a působením inzulínu.

# 

A co je ale opravdu důležité:

U prediabetických pacientů se vyskytuje množství zdravotních rizik.
Dlouhodobá zvýšená krevní hladina glukózy může vést k rozvoji srdečně-cévních onemocnění.

 

 

#

A co je ale více než důležité:

Lidé vznik diabetu 2. typu často sami nepoznají. Nemoc nastupuje pozvolna a postupně, a když se zdravotní komplikace projeví, poškození zdraví už může být nevratné.

Proto je vhodné kontrolovat hladinu cukru v krvi už od počátku pátého decénia při běžných kontrolách a odběrech krve u praktického lékaře.

Doporučení péče o nemocné s prediabetem výslovně uvádí, že osoby starší 40 let by měly být náležitě vyšetřeny praktickým lékařem v rámci skríningu alespoň jednou za 2 roky a v případě vyššího rizika dokonce jednou ročně.

prediabetes a metabolický syndrom
Dva oblíbení společníci velkých břich 

 

 

Jsem prediabetik?
Otestujte se!
Lidé vznik diabetu 2. typu
často sami nepoznají.