Mám možnost
ještě něco změnit?

Pokud nedojde k úpravě prediabetu, může se tento změnit na diabetes 2. typu. U každého druhého prediabetika dojde v průběhu deseti let k rozvinutí diabetu 2. typu.

Zásadní je žít zdravě. Ti, kdo se stravují zdravě, nekouří a mají dostatek pohybu, mají také mnohem menší riziko, že se u nich projeví diabetes 2. typu. Dokonce je u nich riziko dvakrát menší! Avšak pokud včas zakročíte, můžete ještě průběh zvrátit.

K TOMU JE POTŘEBA SNÍŽIT HMOTNOST,
STRAVOVAT SE ZDRAVĚ A VÍCE CVIČIT.
VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ SE HODNOTY KREVNÍ HLADINY
GLUKÓZY VRÁTÍ DO NORMÁLU. 

 

 

Trpíte-li nadváhou a podaří-li se vám zhubnout pravidelným pohybem, pak buňky Vašeho těla začnou být citlivější na působení inzulínu, a budete tak lépe zvládat regulaci krevní hladiny glukózy.

Je proto více než vhodné zařadit do svého režimu:

Změna životního stylu není jednoduchá, vždy se ale vyplatí.

Každá změna, i ta sebemenší, se počítá!

Jsem prediabetik?
Otestujte se!
Lidé vznik diabetu 2. typu
často sami nepoznají.