Přispívá k
udržení
normální hladiny
glukózy
v krvi
#
#

Lze mu předcházet,
lze jej léčit.

V čem spočívá prediabetes
Jsem prediabetik?
Otestujte se!
Lidé vznik diabetu 2. typu
často sami nepoznají.